Πρωτάθλημα Γ’ ΕΠΣΑ 2014-15

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ’ ΕΠΣΑ 2014-15
2ος Όμιλος (Πάτρα)

1η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Πάτρα 2005
Πήγασος Πατρών – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
ΑΠΟ Αρόης – Δίας
Δάφνη Πατρών – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Σπάρτακος – Αυτόνομη Π.Ο.
Ωλενιακός – Ηρακλής Πατρών
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Ρωμανός – Αχιλλέας Οβρυάς

2η Αγωνιστική…
Πήγασος Πατρών – Αίας Πατρών
Πάτρα 2005 – ΑΠΟ Αρόης
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Δάφνη Πατρών
Δίας – Σπάρτακος
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Ωλενιακός
Αυτόνομη Π.Ο. – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Ηρακλής Πατρών – Αχιλλέας Οβρυάς
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Ρωμανός

3η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – ΑΠΟ Αρόης
Δάφνη Πατρών – Πήγασος Πατρών
Σπάρτακος – Πάτρα 2005
Ωλενιακός – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Δίας
Αχιλλέας Οβρυάς – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Ρωμανός – Αυτόνομη Π.Ο.
Ηρακλής Πατρών – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων

4η Αγωνιστική…
Δάφνη Πατρών – Αίας Πατρών
ΑΠΟ Αρόης – Σπάρτακος
Πήγασος Πατρών – Ωλενιακός
Πάτρα 2005 – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Αχιλλέας Οβρυάς
Δίας – Ρωμανός
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Αυτόνομη Π.Ο. – Ηρακλής Πατρών

5η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Σπάρτακος
Ωλενιακός – Δάφνη Πατρών
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – ΑΠΟ Αρόης
Αχιλλέας Οβρυάς – Πήγασος Πατρών
Ρωμανός – Πάτρα 2005
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Ηρακλής Πατρών – Δίας
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Αυτόνομη Π.Ο.

6η αγωνιστική …
Ωλενιακός – Αίας Πατρών
Σπάρτακος – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Δάφνη Πατρών – Αχιλλέας Οβρυάς
ΑΠΟ Αρόης – Ρωμανός
Πήγασος Πατρών – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Πάτρα 2005 – Ηρακλής Πατρών
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Αυτόνομη Π.Ο.
Δίας – Άρης Α. Σουδενεΐκων

7η αγωνιστική …
Αίας Πατρών – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Αχιλλέας Οβρυάς – Ωλενιακός
Ρωμανός – Σπάρτακος
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Δάφνη Πατρών
Ηρακλής Πατρών – ΑΠΟ Αρόης
Αυτόνομη Π.Ο. – Πήγασος Πατρών
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Πάτρα 2005
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Δίας

8η Αγωνιστική…
Αχιλλέας Οβρυάς – Αίας Πατρών
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Ρωμανός
Ωλενιακός – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Σπάρτακος – Ηρακλής Πατρών
Δάφνη Πατρών – Αυτόνομη Π.Ο.
ΑΠΟ Αρόης – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Πήγασος Πατρών – Δίας
Πάτρα 2005 – Φλόγα Κ. Καστριτσίου

9η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Ρωμανός
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Αχιλλέας Οβρυάς
Ηρακλής Πατρών – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Αυτόνομη Π.Ο. – Ωλενιακός
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Σπάρτακος
Δίας – Δάφνη Πατρών
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – ΑΠΟ Αρόης
Πάτρα 2005 – Πήγασος Πατρών

10η Αγωνιστική…
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Αίας Πατρών
Ρωμανός – Ηρακλής Πατρών
Αχιλλέας Οβρυάς – Αυτόνομη Π.Ο.
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Ωλενιακός – Δίας
Σπάρτακο – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Δάφνη Πατρών – Πάτρα 2005
ΑΠΟ Αρόης – Πήγασος Πατρών

11η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Ηρακλής Πατρών
Αυτόνομη Π.Ο. – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Ρωμανός
Δίας – Αχιλλέας Οβρυάς
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Πάτρα 2005 – Ωλενιακός
Πήγασος Πατρών – Σπάρτακος
ΑΠΟ Αρόης – Δάφνη Πατρών

12η Αγωνιστική…
Αυτόνομη Π.Ο. – Αίας Πατρών
Ηρακλής Πατρών – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Δίας
Ρωμανός – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Αχιλλέας Οβρυάς – Πάτρα 2005
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Πήγασος Πατρών
Ωλενιακός – ΑΠΟ Αρόης
Σπάρτακος – Δάφνη Πατρών

13η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Δίας – Αυτόνομη Π.Ο.
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Ηρακλής Πατρών
Πάτρα 2005 Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Πήγασος Πατρών – Ρωμανός
ΑΠΟ Αρόης – Αχιλλέας Οβρυάς
Δάφνη Πατρών – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Σπάρτακος – Ωλενιακός

14η Αγωνιστική…
Δίας – Αίας Πατρών
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Αυτόνομη Π.Ο. – Πάτρα 2005
Ηρακλής Πατρών – Πήγασος Πατρών
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – ΑΠΟ Αρόης
Ρωμανός – Δάφνη Πατρών
Αχιλλέας Οβρυάς – Σπάρτακος
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Ωλενιακός

15η αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Πάτρα 2005 – Δίας
Πήγασος Πατρών – Άρης Α. Σουδενεΐκων
ΑΠΟ Αρόης – Αυτόνομη Π.Ο.
Δάφνη Πατρών – Ηρακλής Πατρών
Σπάρτακος – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Ωλενιακός – Ρωμανός
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχιλλέας Οβρυάς

(Β’ ΓΥΡΟΣ)

16η Αγωνιστική…
Πάτρα 2005 – Αίας Πατρών
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Πήγασος Πατρών
Δίας – ΑΠΟ Αρόης
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Δάφνη Πατρών
Αυτόνομη Π.Ο. – Σπάρτακος
Ηρακλής Πατρών – Ωλενιακός
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Αχιλλέας Οβρυάς – Ρωμανός

17η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Πήγασος Πατρών
ΑΠΟ Αρόης – Πάτρα 2005
Δάφνη Πατρών – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Σπάρτακος – Δίας
Ωλενιακός – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αυτόνομη Π.Ο.
Αχιλλέας Οβρυάς – Ηρακλής Πατρών
Ρωμανός – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων

18η Αγωνιστική…
ΑΠΟ Αρόης – Αίας Πατρών
Πήγασος Πατρών – Δάφνη Πατρών
Πάτρα 2005 – Σπάρτακος
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Ωλενιακός
Δίας – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Αχιλλέας Οβρυάς
Αυτόνομη Π.Ο. – Ρωμανός
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Ηρακλής Πατρών

19η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Δάφνη Πατρών
Σπάρτακος – ΑΠΟ Αρόης
Ωλενιακός – Πήγασος Πατρών
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Πάτρα 2005
Αχιλλέας Οβρυάς – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Ρωμανός – Δίας
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Ηρακλής Πατρών – Αυτόνομη Π.Ο.

20η Αγωνιστική…
Σπάρτακος – Αίας Πατρών
Δάφνη Πατρών – Ωλενιακός
ΑΠΟ Αρόης – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Πήγασος Πατρών – Αχιλλέας Οβρυάς
Πάτρα 2005 – Ρωμανός
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Δίας – Ηρακλής Πατρών
Αυτόνομη Π.Ο.- Άρης Α. Σουδενεΐκων

21η αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Ωλενιακός
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Σπάρτακος
Αχιλλέας Οβρυάς – Δάφνη Πατρών
Ρωμανός – ΑΠΟ Αρόης
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Πήγασος Πατρών
Ηρακλής Πατρών – Πάτρα 2005
Αυτόνομη Π.Ο. – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Δίας

22η αγωνιστική…
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αίας Πατρών
Ωλενιακός – Αχιλλέας Οβρυάς
Σπάρτακος – Ρωμανός
Δάφνη Πατρών – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
ΑΠΟ Αρόης – Ηρακλής Πατρών
Πήγασος Πατρών – Αυτόνομη Π.Ο.
Πάτρα 2005 – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Δίας – Φλόγα Κ. Καστριτσίου

23η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Αχιλλέας Οβρυάς
Ρωμανός – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Ωλενιακός
Ηρακλής Πατρών – Σπάρτακος
Αυτόνομη Π.Ο. – Δάφνη Πατρών
Άρης Α. Σουδενεΐκων – ΑΠΟ Αρόης
Δίας – Πήγασος Πατρών
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Πάτρα 2005

24η Αγωνιστική…
Ρωμανός – Αίας Πατρών
Αχιλλέας Οβρυάς – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Ηρακλής Πατρών
Ωλενιακός – Αυτόνομη Π.Ο.
Σπάρτακος – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Δάφνη Πατρών – Δίας
ΑΠΟ Αρόης – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Πήγασος Πατρών – Πάτρα 2005

25η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Ηρακλής Πατρών – Ρωμανός
Αυτόνομη Π.Ο. – Αχιλλέας Οβρυάς
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
Δίας – Ωλενιακός
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Σπάρτακος
Πάτρα 2005 – Δάφνη Πατρών
Πήγασος Πατρών – ΑΠΟ Αρόης

26η Αγωνιστική…
Ηρακλής Πατρών – Αίας Πατρών
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Αυτόνομη Π.Ο.
Ρωμανός – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Αχιλλέας Οβρυάς – Δίας
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Ωλενιακός – Πάτρα 2005
Σπάρτακος – Πήγασος Πατρών
Δάφνη Πατρών – ΑΠΟ Αρόης

27η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Αυτόνομη Π.Ο.
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Ηρακλής Πατρών
Δίας – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Ρωμανός
Πάτρα 2005 – Αχιλλέας Οβρυάς
Πήγασος Πατρών – Αστέρας Τσουκαλεΐκων
ΑΠΟ Αρόης – Ωλενιακός
Δάφνη Πατρών – Σπάρτακος

28η Αγωνιστική…
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Αίας Πατρών
Αυτόνομη Π.Ο. – Δίας
Ηρακλής Πατρών – Φλόγα Κ. Καστριτσίου
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Πάτρα 2005
Ρωμανός – Πήγασος Πατρών
Αχιλλέας Οβρυάς – ΑΠΟ Αρόης
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Δάφνη Πατρών
Ωλενιακός – Σπάρτακος

29η Αγωνιστική…
Αίας Πατρών – Δίας
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Άρης Α. Σουδενεΐκων
Πάτρα 2005 – Αυτόνομη Π.Ο.
Πήγασος Πατρών – Ηρακλής Πατρών
ΑΠΟ Αρόης – Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
Δάφνη Πατρών – Ρωμανός
Σπάρτακος – Αχιλλέας Οβρυάς
Ωλενιακός – Αστέρας Τσουκαλεΐκων

30η αγωνιστική…
Φλόγα Κ. Καστριτσίου – Αίας Πατρών
Δίας – Πάτρα 2005
Άρης Α. Σουδενεΐκων – Πήγασος Πατρών
Αυτόνομη Π.Ο. – ΑΠΟ Αρόης
Ηρακλής Πατρών – Δάφνη Πατρών
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων – Σπάρτακος
Ρωμανός – Ωλενιακός
Αχιλλέας Οβρυάς Αστέρας – Τσουκαλεΐκων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s