Πρωτάθλημα Β’ ΕΠΣΑ 2013-14

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΠΣΑ 2013-14
-1ος Ομιλος – Δυτική Αχαΐα-

(Α’ ΓΥΡΟΣ)

1η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Αστέρας Μιντιλογλίου
Φλόγα Καλαμακίου – Ροΐτικα
Άρης Κ. Αχαΐας – Ακάδημος
Αυτόνομη Π.Ο. – Κρίνος
Λέων Αλισσού – Άρλα
Θέα – Απόλλων Βίδοβας
Ρεπό: Πρωτέας

2η Αγωνιστική…
Πρωτέας – Δόξα Χαλανδρίτσας
Αστέρας Μιντιλογλίου – Φλόγα Καλαμακίου
Ροΐτικα – Αυτόνομη Π.Ο.
Ακάδημος – Λέων Αλισσού
Κρίνος – Θέα
Άρλα – Απόλλων Βίδοβας
Ρεπό: Άρης Κ. Αχαΐας

3η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Φλόγα Καλαμακίου
Άρης Κ. Αχαΐας – Πρωτέας
Αυτόνομη Π.Ο. – Αστέρας Μιντιλογλίου
Θέα – Ροΐτικα
Απόλλων Βίδοβας – Ακάδημος
Άρλα – Κρίνος
Ρεπό: Λέων Αλισσού

4η Αγωνιστική…
Άρης Κ. Αχαΐας – Δόξα Χαλανδρίτσας
Φλόγα Καλαμακίου – Αυτόνομη Π.Ο.
Πρωτέας – Λέων Αλισσού
Αστέρας Μιντιλογλίου – Θέα
Ροΐτικα – Άρλα
Ακάδημος – Κρίνος
Ρεπό: Απόλλων Βίδοβας

5η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Αυτόνομη Π.Ο.
Λέων Αλισσού – Άρης Κ. Αχαΐας
Θέα – Φλόγα Καλαμακίου
Απόλλων Βίδοβας – Πρωτέας
Άρλα – Αστέρας Μιντιλογλίου
Ακάδημος – Ροΐτικα
Ρεπό: Κρίνος

6η Αγωνιστική…
Λέων Αλισσού – Δόξα Χαλανδρίτσας
Αυτόνομη Π.Ο. – Θέα
Άρης Κ. Αχαΐας – Απόλλων Βίδοβας
Φλόγα Καλαμακίου – Άρλα
Πρωτέας – Κρίνος
Αστέρας Μιντιλογλίου – Ακάδημος
Ρεπό: Ροΐτικα

7η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Θέα
Απόλλων Βίδοβας – Λέων Αλισσού
Άρλα – Αυτόνομη Π.Ο.
Κρίνος – Άρης Κ. Αχαΐας
Ακάδημος – Φλόγα Καλαμακίου
Ροΐτικα – Πρωτέας
Ρεπό: Αστέρας Μιντιλογλίου

8η Αγωνιστική…
Απόλλων Βίδοβας – Δόξα Χαλανδρίτσας
Θέα – Άρλα
Λέων Αλισσού – Κρίνος
Αυτόνομη Π.Ο. – Ακάδημος
Άρης Κ. Αχαΐας – Ροΐτικα
Πρωτέας – Αστέρας Μιντιλογλίου
Ρεπό: Φλόγα Καλαμακίου

9η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Άρλα
Κρίνος – Απόλλων Βίδοβας
Ακάδημος – Θέα
Ροΐτικα – Λέων Αλισσού
Αστέρας Μιντιλογλίου – Άρης Κ. Αχαΐας
Φλόγα Καλαμακίου – Πρωτέας
Ρεπό: Αυτόνομη Π.Ο.

10η Αγωνιστική…
Κρίνος – Δόξα Χαλανδρίτσας
Άρλα – Ακάδημος
Απόλλων Βίδοβας – Ροΐτικα
Λέων Αλισσού – Αστέρας Μιντιλογλίου
Αυτόνομη Π.Ο. – Πρωτέας
Άρης Κ. Αχαΐας – Φλόγα Καλαμακίου
Ρεπό: Θέα

11η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Ακάδημος
Ροΐτικα – Κρίνος
Αστέρας Μιντιλογλίου – Απόλλων Βίδοβας
Πρωτέας – Θέα
Φλόγα Καλαμακίου – Λέων Αλισσού
Αυτόνομη Π.Ο. – Άρης Κ. Αχαΐας
Ρεπό: Άρλα

12η Αγωνιστική…
Ροΐτικα – Δόξα Χαλανδρίτσας
Κρίνος – Αστέρας Μιντιλογλίου
Άρλα – Πρωτέας
Απόλλων Βίδοβας – Φλόγα Καλαμακίου
Θέα – Άρης Κ. Αχαΐας
Λέων Αλισσού – Αυτόνομη Π.Ο.
Ρεπό: Ακάδημος

13η Αγωνιστική…
Αστέρας Μιντιλογλίου – Ροΐτικα
Πρωτέας – Ακάδημος
Φλόγα Καλαμακίου – Κρίνος
Άρης Κ. Αχαΐας – Άρλα
Αυτόνομη Π.Ο. – Απόλλων Βίδοβας
Θέα – Λέων Αλισσού
Ρεπό: Δόξα Χαλανδρίτσας

(Β’ ΓΥΡΟΣ)

14η Αγωνιστική…
Αστέρας Μιντιλογλίου – Δόξα Χαλανδρίτσας
Ροΐτικα – Φλόγα Καλαμακίου
Ακάδημος – Άρης Κ. Αχαΐας
Κρίνος – Αυτόνομη Π.Ο.
Άρλα – Λέων Αλισσού
Απόλλων Βίδοβας – Θέα
Ρεπό: Πρωτέας

15η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Πρωτέας
Φλόγα Καλαμακίου – Αστέρας Μιντιλογλίου
Αυτόνομη Π.Ο. – Ροΐτικα
Λέων Αλισσού – Ακάδημος
Θέα – Κρίνος
Απόλλων Βίδοβας – Άρλα
Ρεπό: Άρης Κ. Αχαΐας –

16η Αγωνιστική…
Φλόγα Καλαμακίου – Δόξα Χαλανδρίτσας
Πρωτέας – Άρης Κ. Αχαΐας
Αστέρας Μιντιλογλίου – Αυτόνομη Π.Ο.
Ροΐτικα – Θέα
Ακάδημος – Απόλλων Βίδοβας
Κρίνος – Άρλα
Ρεπό: Λέων Αλισσού

17η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Άρης Κ. Αχαΐας
Αυτόνομη Π.Ο. – Φλόγα Καλαμακίου
Λέων Αλισσού – Πρωτέας
Θέα – Αστέρας Μιντιλογλίου
Άρλα – Ροΐτικα
Κρίνος – Ακάδημος
Ρεπό: Απόλλων Βίδοβας –

18η Αγωνιστική…
Αυτόνομη Π.Ο. – Δόξα Χαλανδρίτσας
Άρης Κ. Αχαΐας – Λέων Αλισσού
Φλόγα Καλαμακίου – Θέα
Πρωτέας – Απόλλων Βίδοβας
Αστέρας Μιντιλογλίου – Άρλα
Ροΐτικα – Ακάδημος
Ρεπό: Κρίνος

19η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Λέων Αλισσού
Θέα – Αυτόνομη Π.Ο.
Απόλλων Βίδοβας Άρης Κ. Αχαΐας
Άρλα – Φλόγα Καλαμακίου
Κρίνος – Πρωτέας
Ακάδημος – Αστέρας Μιντιλογλίου
Ρεπό: Ροΐτικα

20η Αγωνιστική…
Θέα – Δόξα Χαλανδρίτσας
Λέων Αλισσού – Απόλλων Βίδοβας
Αυτόνομη Π.Ο. – Άρλα
Άρης Κ. Αχαΐας – Κρίνος
Φλόγα Καλαμακίου – Ακάδημος
Πρωτέας – Ροΐτικα
Ρεπό: Αστέρας Μιντιλογλίου

21η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Απόλλων Βίδοβας
Άρλα – Θέα
Κρίνος – Λέων Αλισσού
Ακάδημος – Αυτόνομη Π.Ο.
Ροΐτικα – Άρης Κ. Αχαΐας
Αστέρας Μιντιλογλίου – Πρωτέας
Ρεπό: Φλόγα Καλαμακίου

22η Αγωνιστική…
Άρλα – Δόξα Χαλανδρίτσας
Απόλλων Βίδοβας – Κρίνος
Θέα – Ακάδημος
Λέων Αλισσού – Ροΐτικα
Άρης Κ. Αχαΐας – Αστέρας Μιντιλογλίου
Πρωτέας – Φλόγα Καλαμακίου
Ρεπό: Αυτόνομη Π.Ο.

23η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Κρίνος
Ακάδημος – Άρλα
Ροΐτικα – Απόλλων Βίδοβας
Αστέρας Μιντιλογλίου – Λέων Αλισσού
Πρωτέας – Αυτόνομη Π.Ο.
Φλόγα Καλαμακίου – Άρης Κ. Αχαΐας
Ρεπό: Θέα

24η Αγωνιστική…  
Ακάδημος – Δόξα Χαλανδρίτσας
Κρίνος – Ροΐτικα
Απόλλων Βίδοβας – Αστέρας Μιντιλογλίου
Θέα – Πρωτέας
Λέων Αλισσο ύ – Φλόγα Καλαμακίου
Άρης Κ. Αχαΐας – Αυτόνομη Π.Ο.
Ρεπό: Άρλα

25η Αγωνιστική…
Δόξα Χαλανδρίτσας – Ροΐτικα
Αστέρας Μιντιλογλίου – Κρίνος
Πρωτέας – Άρλα
Φλόγα Καλαμακίου – Απόλλων Βίδοβας
Άρης Κ. Αχαΐας – Θέα
Αυτόνομη Π.Ο. – Λέων Αλισσού
Ρεπό: Ακάδημος

26η Αγωνιστική…
Ροΐτικα – Αστέρας Μιντιλογλίου
Ακάδημος – Πρωτέας
Κρίνος – Φλόγα Καλαμακίου
Άρλα – Άρης Κ. Αχαΐας
Απόλλων Βίδοβας – Αυτόνομη Π.Ο.
Λέων Αλισσού – Θέα
Ρεπό: Δόξα Χαλανδρίτσας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s